Tarieven

Bij Van Barneveld Advocaten streven we altijd naar een transparante kostenstructuur. Waar mogelijk geven we vooraf een inschatting van de kosten, zodat u weet wat u kunt verwachten. Onze werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd en u ontvangt bij iedere factuur een heldere specificatie van de gewerkte uren. Voor het vaststellen van het uurtarief kan in bepaalde gevallen de urgentie of het belang van de zaak mede bepalend zijn. In enkele gevallen maken we gebruik van vaste tariefafspraken, afhankelijk van de zaak.