Procesrecht

De meeste mensen hebben zelden of nooit te maken met een juridische procedure. Als het u overkomt heeft u waarschijnlijk geen idee wat u te wachten staat. U hebt op dat moment snel behoefte aan goede, duidelijke begeleiding. Dat geldt zeker als het gaat om een sanctierechtelijke procedure, maar hoogstwaarschijnlijk ook als het gaat om een erfrechtelijke procedure.

SANCTIERECHT
Tot het zogenaamde sanctierecht wordt in de eerste plaats het straf(proces)recht gerekend. Daarnaast worden hieronder specifieke bestuursrechtelijke procedures verstaan die ertoe kunnen leiden dat het doen of laten langs bestuursrechtelijke wijze wordt gesanctioneerd. In de meeste gevallen gebeurt dat doordat een met het toezicht belast bestuursorgaan een bestuurlijke boete oplegt. Diverse toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) of de NVWA kunnen - uiteraard met inachtneming van beleidsregels - kiezen of zij bestuursrechtelijk handhaven of sanctioneren, dan wel strafrechtelijk vervolgen. In voorkomende gevallen zal Van Barneveld Advocaten samenwerken met bestuursrechtjuristen in bestuursrechtelijke kwesties of met fiscalisten en accountants in fiscale zaken.

Bij zowel sanctierechtelijke als bij erfrechtelijke kwesties staan er grote, financiële en persoonlijke belangen op het spel. Zelfs als u wel een juridische achtergrond heeft, is het verstandig om een ervaren specialist in te schakelen.

Een procedure is net een marathon en zonder een goede ervaren advocaat is het alsof u voortdurend met tegenwind een heuvel oploopt. Bij Van Barneveld Advocaten staan we u bij met de juiste hulp en kennis. Van begin tot eind loodsen wij u door het proces heen.

PROCEDEREN
Procederen is een vak, een ambacht. Het vereist vakkennis, creativiteit en ervaring. Een procedure vraagt om, een gedegen strategische aanpak. Vaak is snel reageren nodig. Aangezien beslissingen bij de start van een procedure ver strekkende gevolgen kunnen hebben, is het beschikken over een langetermijnvisie een must.Iedere juridische procedure, ongeacht of het gaat om straf-, bestuurs- of civiel recht wordt beheerst door regels. Deze regels worden ‘het procesrecht’ genoemd of het formele recht (in tegenstelling tot het materiële recht waarmee inhoudelijke rechtsregels worden bedoeld).

De regels van het procesrecht volgen vaak uit de wet, maar ook uit jurisprudentie, reglementen, etc. Voor een advocaat is het procesrecht een gereedschapskist. Van Barneveld Advocaten heeft de kennis, creativiteit en ervaring om te weten wanneer zij welk gereedschap moet gebruiken (en wanneer niet) en hoe.

In veel gevallen zullen wij proberen een procedure te vermijden en op een andere wijze tot een oplossing te komen. Zowel in erfrechtelijke als in sanctierechtelijke zaken geniet een afdoening buiten rechte meestal de voorkeur. Procederen is vaak kostbaar, tijdrovend en ook emotioneel belastend. Als er meerdere partijen samen moeten optrekken, blijkt het vaak lastig om alle neuzen dezelfde kant op te houden gedurende het hele proces. Echter juist bij de advisering over mogelijke alternatieve oplossingen, is kennis en brede ervaring met procedures een vereiste. Naast onderhandelingsvaardigheden en andere zogenaamde ‘soft skills’, kennis van het materiële erf- of sanctierecht, moet een advocaat weten wat de kansen en risico’s zijn als het toch aankomt op procederen. Alleen dan kan hij of zij een cliënt aangeven waar de grenzen liggen en wat de beste route is.

WAAR KUNNEN WE U BIJ HELPEN?
Naast erfrecht houdt Van Barneveld Advocaten zich bezig met zeer specifieke straf(proces)rechtelijke zaken. Wij staan met name bedrijven, instellingen en overheden, alsmede professionals, zoals zorgverleners, politiemensen, financiële dienstverleners en ambtenaren bij, wanneer zij te maken krijgen met sanctierechtelijke vraagstukken.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen wanneer een opsporingsdienst of toezichthouder vordert om informatie te verstrekken. Moet u deze verstrekken en zo ja op welke wijze? Of bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Wat zijn uw rechten, kunt u stukken inzien, uw schade verhalen, etc.? Ook kunnen wij u adviseren als u vermoedt dat er binnen uw organisatie sprake is van fraude of om de risico’s van betrokkenheid bij witwassen of corruptie te beperken.

Onze strafrechtadvocaten zijn in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Staat uw situatie er niet tussen?

Neem contact met ons op of bekijk meer van onze expertises.

Wat we niet doen

We staan graag klaar voor iedereen met een juridisch geschil op het gebied van procesrecht. Toch doen wij meer niet, dan wel. Zo doen wij geen toevoegingen. Op civielrechtelijk terrein houden wij ons uitsluitend bezig met erfrecht. Wij doen geen echtscheidingen, consumenten- of contractenrecht, etc. Met betrekking tot het sanctierecht behandelen wij geen opiumwetzaken of commune delicten voor particulieren. Ook houden wij ons niet bezig met mededingingsrecht. Voor alle diensten die wij zelf niet leveren werken we desgewenst intensief samen met andere specialisten of verwijzen we u graag door naar andere, vertrouwde dienstverleners die u verder kunnen helpen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

icoon telefoon 088 40 80 700

Onze procesrechtspecialisten