Fraude

Fraude

Binnen mijn organisatie is mogelijk sprake van fraude. Wat moet ik doen?

Indien de feiten vaststaan kan aangifte gedaan worden. Het is wel zaak om dit om dat bij het juiste loket te doen. Te zijner tijd kunt u informatie uit het strafrechtelijk onderzoek proberen op te vragen. Dit kan mogelijk van pas komen in een ontslagzaak of om de schade te verhalen. Indien (nader) onderzoek plaats moet vinden, dan is het zaak om dit met een advocaat te bespreken. Op onze website vindt u hierover de nodige informatie, maar uiteraard kunt u altijd bellen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op