FIOD inval

FIOD inval

De FIOD staat op de stoep. Wat nu?

1.
Vraag de ambtenaren naar hun legitimatiebewijs, noteer hun gegevens, namens welke instantie zij komen en het tijdstip van binnenkomst.

Vraag naar de reden van het bezoek. Noteer de gegeven reden en voor wie zij komen.

2.
Bel een directie- of bestuurslid en zorg dat er rechtsbijstand wordt ingeschakeld.
Het kan zijn dat de ambtenaren erop aandringen iemand anders te willen zien of spreken. Neem toch altijd eerst contact op met de hiervoor genoemde personen.

3.
Verzoek de ambtenaren de komst van de hiervoor genoemde personen en de advocaat af te wachten.

4.
Indien mogelijk, begeleid de ambtenaren zo snel mogelijk naar een lege kantoor- of vergaderruimte, waar geen dossiers of documenten aanwezig zijn. Verzoek hen daar plaats te nemen en bied hen koffie aan.

Doe of zeg verder niets totdat de gecontacteerde persoon ter plaatse is en het contact met de ambtenaren heeft overgenomen, of totdat er telefonisch door hem of haar nadere instructies worden gegeven.

Vaak werkt het vorenstaande niet. De kans bestaat dat de opsporingsdienst of toezichthouder de gehele situatie met een grote hoeveelheid mensen gaat “BEVRIEZEN”.

Dit houdt in dat het gebouw wordt afgesloten en iedereen die het gebouw binnengaat moet blijven totdat men klaar is. Ook zal iedereen van zijn werkplek worden weggehaald. De reden hiervoor is dat de meeste (relevant) gegevens tegenwoordig digitaal beschikbaar zijn. Men wil niet dat op afstand gegevens worden verwijderd of gemanipuleerd, of op een (kleine) gegevensdrager mee naar buiten worden gesmokkeld.

Indien men toegang wil tot de geautomatiseerde systemen dan moet naast de hierboven onder 2 genoemde personen ook de systeembeheerder  zo spoedig mogelijk gewaarschuwd worden. Deze dient zo spoedig mogelijk in contact te treden met de vorenbedoelde personen en de technische rechercheurs die de geautomatiseerde bestanden willen doorzoeken en kopiëren.

Hierbij geldt dat de medewerking door de systeembeheerder (in/na overleg met de hiervoor genoemde onder 2 personen) erop gericht dient te zijn om:
1) de bevriezing zo spoedig mogelijk te laten eindigen (medewerking verlenen);
2) te voorkomen dat er teveel onnodige data worden meegenomen. Soms wordt er een volledige digitale vingerafdruk gemaakt van alle opgeslagen data. Vaak kan er door medewerking te verlenen – en aan te wijzen waar bepaalde bestanden zijn opgeslagen, emailmappen van bepaalde gebruikers toegankelijk te maken. etc. en te overleggen wel gestuurd worden welke mappen worden gekopieerd. Als er geheimhouderstukken (stukken advocaat/notaris, etc.) bij de gekopieerde stukken (kunnen) zitten dan moeten zowel de leiders van het onderzoek als deze geheimhouders hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd;
3) processen of gegevens worden beschadigd door onkunde;

Verder is het zaak om in overleg met de leiders van het onderzoek (meestal een officier van justitie of een rechter-commissaris wordt gekeken hoe mensen bij de ingang worden tegengehouden zodat deze mensen niet ook vast komen te zitten.

5.
Beantwoord geen vragen.

Als het langer dan 20 minuten duurt voordat één van de bovengenoemde personen ter plaatse is om het contact over te nemen, vraag hem of haar dan opnieuw om telefonische instructies.
Neem de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht. Mededelingen over het (bestaan van het) onderzoek, zowel intern als extern, zullen uitsluitend door het bestuur of de directie worden gedaan.

Niets dat verklaard wordt aan de ambtenaren is off the record.

Vaak worden de zaken die terloops worden verteld aan de ambtenaren, bij wijze van spreken de koffieautomaat, geverbaliseerd.

Men is nooit verplicht te getuigen tenzij men officieel is opgeroepen door een rechter. Het afleggen van een getuigenverklaring bij de politie/FIOD, etc. geschiedt altijd op vrijwillige basis. Men heeft, als men zelf geen verdachte is, formeel geen zwijgrecht, maar men hoeft dus ook niets te verklaren. Als iemand als verdachte wordt gehoord, dan heeft hij/zij zwijgrecht, het recht om eerst een advocaat te spreken en de advocaat mag aanwezig zijn bij het verhoor.

Bij bepaalde bestuursrechtelijke onderzoeken (belastingcontrole) bestaat wel een informatieplicht. Ook dan is er echter geen verplichting om een getuigenverklaring af te leggen. Als een ambtenaar stelt dat er geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, maar een bestuursrechtelijk (controle) onderzoek, verwijs de ambtenaar dan voor het beantwoorden van de vraag/vragen toch altijd naar de onder 2 bedoelde personen.

6.
Blijf rustig en beleefd en werk de ambtenaren niet tegen.

7.
Vraag om bewijs als er gegevens of zaken worden meegenomen. Vraag om gegevens van een contactpersoon waarmee contact kan worden opgenomen over retournering.

Indien u over het vorenstaande nog vragen heeft, kunt u ons uiteraard altijd bellen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op