Informatieverzoeken

Informatieverzoeken

Een toezichthouden vraagt om informatie. Moet ik deze geven?

Veel toezichthouders hebben zowel bestuursrechtelijke als strafvorderlijke bevoegdheden. Indien op grond van een (bestuursrechtelijke) controlebevoegdheid informatie wordt gevraagd, is medewerking vaak vereist (er van uitgaande dat er een wettelijke controlebevoegdheid is). Ook in een bestuursrechtelijk onderzoek is er overigens in beginsel geen verplichting een getuigenverklaring af te leggen. Het gaat om het vertrekken concrete gegevens of stukken.

Er is een groot verschil tussen een bestuursrechtelijk (controle)onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek. Het is dus van belang om te achterhalen welke ‘pet’ de toezichthouder opheeft wanneer u om informatie wordt gevraagd. Daar geldt bijvoorbeeld voor de verdachte in beginsel het zogenaamde nemo teneturbeginsel. Iemand hoeft niet mee te werken aan zijn of haar eigen veroordeling. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen. Hij moet op dat recht worden gewezen (de zogenaamde cautie), zelfs als er gebruik wordt gemaakt van een controlebevoegdheid. Los van het recht om te zwijgen, kunnen diverse (bijzondere) opsporingsbevoegdheden niet ingezet worden tegen een (rechts)persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit. Ook voor derden geldt dat zij lang niet altijd verplicht zijn om informatie te verstrekken. Voor verschoningsgerechtigden is het soms zelfs niet toegestaan om informatie te verschaffen aan de autoriteiten. Op onze website vindt u hierover de nodige informatie, maar uiteraard kunt u altijd bellen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op