Erfrecht en procesrecht

Erfrecht en procesrecht

Als er geprocedeerd moet worden over erfrechtelijke geschillen dan gebeurt dat nagenoeg altijd bij de burgerlijke rechter. Voor het voeren van dergelijke procedures gelden specifieke regels:, het zogenaamde (burgerlijke) procesrecht.

Bij erfrechtkwesties bevat het procesrecht tal van bijzonderheden, uitzonderingen en termijnen waarmee rekening gehouden moet worden om een gerechtelijke procedure tot een goed einde te brengen. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop en de rechter bij wie verschillende verzoeken en vorderingen moeten worden ingediend.   

Het erfrecht kent een breed palet aan verzoeken en vorderingen. Wanneer er een geschil bestaat over de afwikkeling van een nalatenschap moeten er geregeld meerdere vorderingen en verzoeken worden ingesteld om tot de afwikkeling van de nalatenschap te komen. Rechtzoekenden worden nu dan ook nog vaak gedwongen om zowel een verzoekschrift- als een dagvaardingsprocedure in te stellen.

Advocaten met onvoldoende ervaring op het gebied van het erfrecht lopen regelmatig aan tegen het feit dat het procesrecht in het erfrecht soms een – soms onsamenhangende – lappendeken lijkt van verzoek- en dagvaardingsprocedures. Daarnaast is de ene keer de kantonrechter bevoegd en de andere keer de rechtbank.

Veel voorkomende gerechtelijke stappen zijn onder meer de volgende:  

  • ontslag executeur: op verzoek bij de kantonrechter
  • benoeming vereffenaar: op verzoek bij de rechtbank   
  • opheffing vereffening geringe baten: op verzoek bij de kantonrechter
  • ontslag testamentair bewindvoerder: op verzoek bij de kantonrechter           
  • opheffing testamentair bewind: op verzoek bij de rechtbank
  • (partiële) verdeling: op vordering bij de rechtbank                              
  • geldvorderingen: op vordering bij de rechtbank/kantonrechter  (bijvoorbeeld legitime, onderbedelingsvordering of schadevergoeding ten laste van de executeur/vereffenaar)
  • conservatoir beslag: op verzoek bij de voorzieningenrechter
  • bodemprocedure na beslag: op vordering (en mogelijk bij verzoek) bij de rechtbank/kantonrechter    
  • kort geding op vordering bij de voorzieningenrechter                          

Voor u als rechtzoekende is het van groot belang dat een procedure – als het daar onverhoopt op aan komt – op de juiste manier wordt ingestoken, anders loopt u het risico om door de rechter onverrichter zake naar huis te worden gestuurd. Verder kan de spoedeisendheid van een zaak meebrengen dat het toch beter is om een kort geding procedure te starten bij de voorzieningenrechter.

Bij ons bent u ook op het gebied van het erfrechtelijk procesrecht in goede handen. Samen met u zetten wij bij aanvang van de zaak de strategie uit. Daarbij wordt gekeken welke stappen op welk moment gezet moeten worden en hoe een eventuele procedure moet worden ingestoken.   

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op