Rechtsbijstand slachtoffers

Rechtsbijstand slachtoffers

Ik ben slachtoffer van een strafbaar feit. Wat zijn rechten?

Een slachtoffer van een strafbaar feit heeft diverse rechten. Zo bestaat er in veel geval op recht om stukken uit het strafdossier in te zien. Ook kan het slachtoffer soms informatie, zoals bewijsstukken, laten toevoegen aan het dossier. Een slachtoffer heeft het recht om bij de zitting te zijn en heeft in veel gevallen recht om daar een standpunt naar voren te brengen. In veel gevallen is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen. Vaak kan dit in de strafrechtelijke procedure. Als de rechter de vordering toewijst en de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel toepast, dan zal de overheid de incasso ter hand nemen. Vaak heeft de overheid dan als extra pressiemiddel dat de verdachte (langer) van zijn vrijheid beroofd wordt als er niet tijdig of volledig wordt betaald. In veel gevallen zal het verhalen van schade in de strafrechtelijke procedure mogelijk. Soms is het echter verstandiger om toch een civiele procedure te starten. Als u hierover vragen heeft, kunt u uiteraard met ons bellen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op