Vereffening nalatenschap

Vereffening nalatenschap

Als een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard (zie Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen) dan moet de nalatenschap vereffend worden volgens de wet. Komen de erfgenamen er samen als vereffenaars niet uit, dan kan de rechter worden gevraagd om een (nieuwe) vereffenaar aan te wijzen. Ook een schuldeiser van een onbeheerde of slecht beheerde nalatenschap kan aan de rechter vragen om een vereffenaar te benoemen.

Als er een executeur is dan leidt beneficiair aanvaarden niet altijd tot de vereffening van de nalatenschap. Als de executeur kan verklaren dat de baten van de nalatenschap de schulden ruimschoots overtreffen, dan hoeft er niet vereffend te worden. Als een belanghebbende aantoont dat de executeur zijn werk niet goed doet, kan er door de rechter echter alsnog een vereffenaar worden benoemd.

Komt u samen met de erfgenamen niet uit de vereffening van de nalatenschap? Of bent u schuldeiser van een nalatenschap en krijgt u uw vordering niet betaald? Loopt u tegen problemen aan bij de vereffening van een nalatenschap? Neem contact met ons op. Wij kunnen u hiermee verder helpen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op