Executeur

Executeur

Een executeur is de persoon die in het testament aangewezen wordt als degene die de nalatenschap van de erflater moet afwikkelen. In de praktijk wordt vaak een familielid tot executeur benoemd, maar soms ook de accountant of de notaris van vader of moeder. Meestal is er 1 executeur, maar er kunnen ook meerdere executeurs worden benoemd. Iemand kan uitsluitend bij testament tot executeur worden benoemd. Na het overlijden heeft de executeur de keuze om de benoeming wel of niet te aanvaarden.

In het testament wordt geregeld een plaatsvervangende regeling opgenomen voor de executeur. Mocht de eerste executeur wegvallen, bijvoorbeeld omdat hij eerder is overleden of omdat hij zijn benoeming niet aanvaard, dan komt de plaatsvervangende executeur op.

Wat doet een executeur?

Wat de executeur wel en niet mag doen staat deels in de wet maar wordt ook bepaald in het testament. In beginsel voert de executeur het beheer over de nalatenschap. Hij heeft zodoende de zeggenschap over de goederen die tot de nalatenschap behoren. Daarnaast is de executeur het aanspreekpunt voor externe partijen zoals banken, verzekeraars en de belastingdienst. Naast het beheer van de nalatenschap zijn de belangrijkste taken van de executeur het betalen van de schulden van de nalatenschap, het opstellen van een boedelbeschrijving en de verzorging van de aangifte erfbelasting.

Bent u niet tevreden over het functioneren van de executeur of bent u zelf executeur en komt u niet verder met de afwikkeling van de nalatenschap? Wij werken met u aan een oplossing

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op