Legitieme portie

Legitieme portie

Kinderen die onterfd zijn hebben recht op hun legitieme portie. Ook indien u niet bent onterfd, kan het zijn dat uw legitieme portie is geschonden. Bijvoorbeeld wanneer de erflater gedurende zijn leven grote schenkingen heeft gedaan, waardoor het vermogen van de erflater praktisch tot nul is gereduceerd. Ook komt het regelmatig voor dat ouders hun woning aan één van de kinderen verkopen tegen een niet-marktconforme koopprijs. In een dergelijke verkoop kan een schenking besloten liggen. In dat geval kan het verstandig zijn om een beroep op de legitieme portie te doen.

Bent u onterfd of benadeeld door schenkingen aan bijvoorbeeld de andere kinderen? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u hiermee verder helpen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op