Wettelijke verdeling

Wettelijke verdeling

Overlijdt een erflater, zonder een testament te hebben gemaakt, met achterlating van echtgenoot (of geregistreerd partner) en tenminste één kind? Volgens de wet verkrijgt de langstlevende echtgenoot dan alle goederen van de nalatenschap, zowel de baten als de schulden. De kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is pas opeisbaar als de langstlevende failliet gaat, in de schuldsanering terecht komt of komt te overlijden.

De erflater kan bij testament bepalen dat de vorderingen van de kinderen ook in andere gevallen opeisbaar zijn, bijvoorbeeld in het geval van hertrouwen van de langstlevende. In het geval van de wettelijke verdeling kunnen de langstlevende en de kinderen verlangen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De langstlevende en de kinderen hebben ten allen tijde recht op inzage en afschriften van alle stukken, zoals bijvoorbeeld bankafschriften, die zij voor de vaststelling van hun aanspraken nodig hebben.

Weigert de langstlevende (of de kinderen) om inzage te verstrekken in de financiën van de erflater? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden om inzage af te dwingen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op