Legaat

Legaat

Een legaat is een vorderingsrecht dat de erflater bij testament aan iemand kan toekennen. Met een legaat kan men specifieke goederen aan iemand nalaten, bijvoorbeeld een schilderij of een huis. Een legaat kan ook bestaan uit een geldbedrag.

Een legaat geeft iemand het recht om de betreffende goederen op te eisen. Gaat het om onroerend goed? Dan zal men naar de notaris moeten voor de overdracht. Een legaat kan worden opgeëist bij de erfgenamen. Echter, als er een executeur is dan moet u bij hem/haar aankloppen.

Heeft u recht op een legaat, maar weigeren de erfgenamen of de executeur over te gaan tot afgifte of betaling van uw legaat? Neem contact met ons op over de mogelijkheden dit af te dwingen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op