Testament

Testament

De wet geeft een standaard aanpak voor de afwikkeling van een nalatenschap. Met een testament kan daarvan worden afgeweken. In een testament kunt u onder meer bepalen wie uw erfgenamen zijn, aan wie u legaten wilt geven en of u een executeur wenst aan te wijzen.  

Hoewel de bewoordingen van een testament op het eerste gezicht duidelijk zijn, kunnen er toch vragen of zelfs geschillen ontstaan over de betekenis van het testament. In dat geval moet het testament worden uitgelegd en daarvoor gelden speciale regels.  Het kan ook zijn dat er discussie ontstaat over de geldigheid van een testament. Dit doet zich met name voor bij ouderen met een zwakke geestelijke gezondheid of als het testament kort voor het overlijden nog ingrijpend is gewijzigd.

Heeft u twijfels over de rechtsgeldigheid van een testament of twijfelt u aan de juistheid van de uitleg van een testament? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij kunnen u hiermee verder helpen.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op