Recht op informatie

Recht op informatie

Als u betrokken bent bij een nalatenschap dan heeft u in de meeste gevallen ook recht op informatie. Zo moeten erfgenamen elkaar volledig informeren over de nalatenschap. Het kan niet zo zijn dat één van de erfgenamen de administratie van de erflater meeneemt en die stukken niet deelt met de andere erfgenamen als zij daarom vragen. Als er een executeur is dan is uitsluitend die bevoegd om bij banken, de belastingdienst, verzekeraars en andere organisaties informatie op te vragen over de financiën van de erflater. Deze organisaties zullen dergelijke informatie dan doorgaans niet rechtstreeks aan de erfgenamen verstrekken. Deze informatie zal op verzoek van de erfgenamen door de executeur aan hen moeten worden verstrekt.

Ook als u door uw ouder(s) onterfd bent heeft u meestal recht op informatie. U kunt namelijk aanspraak maken op uw legitieme portie en om die te kunnen berekenen heeft u informatie nodig. Zo zult u moeten weten hoe groot de nalatenschap is, maar ook of er door uw ouders in het verleden giften zijn gedaan. Dat betekent dat u in veel gevallen ook inzage kun vorderen in de administratie van voor het overlijden.

Aan het recht op informatie zitten wel grenzen. Duidelijk zal moeten zijn dat u voldoende (financieel) belang heeft bij het verkrijgen van de informatie. Een zogenaamde ‘fishing expedition’ is niet toegestaan.

 

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op