Wilsrechten

Wilsrechten

Is de wettelijke verdeling van toepassing op een nalatenschap? Dan worden alle goederen banktegoeden, woning en andere zaken) aan de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) toebedeeld. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot. Dit kan tot problemen leiden. De kinderen hebben namelijk geen garantie dat hun vorderingen uiteindelijk zullen worden betaald nadat de langstlevende echtgenoot is overleden. Dit probleem doet zich met name voor wanneer de langstlevende echtgenoot een stiefouder is omdat het dan minder vanzelfsprekend is dat de kinderen ook de erfgenamen zijn van de langstlevende (stief)ouder. De wet geeft de kinderen daarom zogenaamde wilsrechten.

Dit houdt in dat kinderen op bepaalde, in de wet beschreven, momenten het recht hebben om de overdracht van bepaalde goederen op te eisen. Denk daarbij aan waardevolle kunstvoorwerpen of onroerend goed. Op deze manier kunnen kinderen hun niet-opeisbare vordering (min of meer) veilig stellen. De totale waarde van de goederen die worden opgeëist mag de waarde van de niet-opeisbare vordering niet overstijgen. Daarnaast heeft de langstlevende in bepaalde gevallen het recht om het vruchtgebruik van de goederen zelf te houden. Let op: in het testament kunnen de wilsrechten worden uitgesloten.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op