Internationaal

Internationaal

Het komt steeds vaker voor dat een nalatenschap een internationaal karakter heeft.  Bijvoorbeeld wanneer een erflater een bedrijf, onroerend goed of andere vermogensbestanddelen in het buitenland heeft.

Het is ook mogelijk dat u, bijvoorbeeld in Angelsaksische landen te maken krijg met zogenaamde trusts. Dit zijn afgescheiden vermogens waarop bijzondere regels van toepassing zijn. Het Nederlandse recht kent zelf geen trusts, maar erkent wel bepaalde buitenlandse trusts.

Welk recht is van toepassing op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap wanneer de nalatenschap zich (deels) internationaal bevindt? Welke rechter is bevoegd; een Nederlandse rechter of een rechter in het buitenland? We helpen u graag en beschikken over een goed netwerk van buitenlandse specialisten.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op