Meerderjarigenbewind

Meerderjarigenbewind

In de praktijk gebeurt het vaak dat één kind “zich ontfermt” over een (hoog)bejaarde of zieke ouder. Op enig moment blijkt dan dat er misbruik is gemaakt van die positie en dat er geld is verdwenen. Heeft u het vermoeden dat hier sprake van is binnen uw familie? Laat dan de rechter een onafhankelijke bewindvoerder aanstellen indien de betrokkene nog in leven is. Zo kunt u waarborgen dat zijn/haar financiële belangen alsnog goed worden behartigd. Als pas na het overlijden van de betrokkene blijkt dat er geld verduisterd is, dan zijn er mogelijkheden om dit via de rechter weer terug te krijgen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op